Két tanítási nyelvű oktatás

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése mellett a tanulók magas szintű angol nyelvtudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Mindez különösen fontos számunkra, hiszen így utat nyitunk az integrációnak, valamint a 21. században szükséges készségeket és képességeket biztosítjuk a tanulóink számára.

Tanulmányaik során a diákok intenzíven fejlődnek az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciákban, célnyelvi műveltségükben óvodás kortól egészen a középiskolai tanumányaik végéig.

Elsajátítják a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáit.

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás befejezését követően képessé válhatnak arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett célnyelven is folytathassák.

Az OHEBS a magyar nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően működő, a nemzeti alaptanterv követelményeinek megfelelő akkreditált intézmény. OM azonosító 200783