Diákönkormányzat

Iskoláinkban 4. évfolyamtól kezdve osztályonként 1-2 tanuló képviseli a diákok érdekeit. Egy pedagógus segítségével közvetlen információcsere folyik a diákok, tanárok, vezetőség és a szülők között. A gyerekek hangot adhatnak véleményüknek, javaslatokat tehetnek, programokat szervezhetnek. Az alapdokumentumok (pl.: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) elfogadásánál egyetértési és véleményezési joguk van. Kreativitásukkal és ötleteikkel színesítik az iskola életét.OM azonosító 200783