Üdvözöljük!

Kedves Látogatók!

Üdvözöljük Önöket az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolák (Orchidea Hungarian-English Bilingual Schools - OHEBS) honlapján!

Az OHEBS Budapest egyik kiemelkedő magyar-angol két tanítási nyelvű oktatási intézménye, amely biztonságos, gondoskodó, odafigyelő multikulturális tanulási környezetet biztosít a gyermekeknek az óvodától az érettségi vizsgáig. Intézményeink Budapest három különböző helyszínén találhatók.

Az OHEBS a változatos oktatási-nevelési módszerek és a két tanítási nyelvű oktatási rendszernek köszönhetően mind a magyar, mind a Budapesten élő külföldi családok számára is lehetőséget biztosít az oktatásban való részvételre.

Célunk, hogy a diákokat az élethosszig tartó tanulásra ösztönözzük, társadalmilag és erkölcsileg példaértékű személyiséggé neveljük. Intézményeink elkötelezettek amellett, hogy felkészítsék diákjaikat a jelenre és a jövőre.

Bízunk benne, hogy legközelebb már látogatóként köszönthetjük Önöket intézményeink egyikében, ahol betekintést nyerhetnek mindennapi életünkbe, valamint átérezhetik a multikulturális környezetben történő tanulás örömét.

OHEBS vezetősége

Két tanítási nyelvű oktatás

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése mellett a tanulók magas szintű angol nyelvtudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Mindez különösen fontos számunkra, hiszen így utat nyitunk az integrációnak, valamint a 21. században szükséges készségeket és képességeket biztosítjuk a tanulóink számára.

Tanulmányaik során a diákok intenzíven fejlődnek az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetenciákban, célnyelvi műveltségükben óvodás kortól egészen a középiskolai tanumányaik végéig.

Elsajátítják a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáit.

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás befejezését követően képessé válhatnak arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett célnyelven is folytathassák.

Az OHEBS a magyar nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően működő, a nemzeti alaptanterv követelményeinek megfelelő akkreditált intézmény. 

Orchidea tagintézmények

Hajdú Óvoda és Általános iskola

Angyalföld szívében, a Hajdú utcai székhelyünkön óvoda és általános iskola működik.

Cserkesz Óvoda és Általános iskola

Kőbánya központjában, a Cserkesz utcai telephelyen óvoda és általános iskola várja az érdeklődőket.

Orchidea Gimnázium

Angyalföldön, a Szent László úti intézményünkben két tanítási nyelvű és általános tantervű gimnáziumi képzés folyik.

Általános dokumentumok

Szülői munkaközösségek (SZMK)

Intézményeinkben óvodai csoportonként, illetve iskoláinkban osztályonként szülői munkaközösségek működnek. Az SZMK szoros együttműködésben dolgozik a csoportvezetőkkel és osztályfőnökökkel, valamint az intézmények vezetősége is igényt tart tanácsaikra, észrevételeikre. Ezáltal sikeres együttműködési modell jön létre, amely biztosítja az intézmények hatékonyságát.

Mind a fenntartó, mind az intézményi vezetők évente 4 alkalommal találkoznak az SZMK vezetőkkel, amelyek során értékelik az eltelt időszakot. Tapasztalataink szerint nagyon hasznosak ezek a tanácskozások, mert gördülékenyebbé és eredményesebbé teszik a működést.

Fejlesztés

Intézményünk különleges szervezeti egysége a Fejlesztő Munkacsoport, ahol elhivatott szakembereink közt logopédusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok dolgoznak szoros szakmai együttműködésben.

 A Fejlesztő Munkacsoport fontos hidat képez a szülők, családok, gyerekek és a pedagógusok közt, fejlesztő, támogató munkával segítve a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat. 

A közoktatási intézményekben gyakran elveszettnek érzik magukat a szülők, családok, amikor gyermeküknél tanulási nehézséget vagy viselkedési problémákat jeleznek vissza a pedagógusok. 

Az Orchidea Iskola tagintézményeiben dolgozó segítő, támogató munkát végző fejlesztők és pszichológusok a családok, gyerekek mellett állnak azon nehézségek, krízishelyzetek esetén is, melyek váratlanul alakulnak ki egy- egy család életében. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az idejáró gyermekek egyéni szükségleteire. Komplex fejlesztő foglalkozásokon mozgásos- játékos feladatokkal, kompetencia fejlesztéssel támogatjuk a tanulók haladását. 

Iskolánk békés, biztonságos légkörének egyik fontos támpillére a segítő, támogató szemléletmód, mellyel a felmerülő problémákhoz és nehézségekhez állunk. 

A foglalkozások órarendi keretben, külön, jól felszerelt teremben, a legmodernebb eszközökkel zajlanak. Ezek az alkalmak magasan képzett, empatikus gyógypedagógusok vezetésével kis csoportokban vagy egyénileg valósulnak meg.

A Fejlesztő Munkacsoportról elmondható, hogy egy inspiráló szellemi műhely, mely színvonalas szakmai programokkal, belső továbbképzésekkel, együttműködő attitűddel nyújt hatékony támogatást családoknak pedagógusoknak egyaránt.

Diákönkormányzat

Iskoláinkban 4. évfolyamtól kezdve osztályonként 1-2 tanuló képviseli a diákok érdekeit. Egy pedagógus segítségével közvetlen információcsere folyik a diákok, tanárok, vezetőség és a szülők között. A gyerekek hangot adhatnak véleményüknek, javaslatokat tehetnek, programokat szervezhetnek. Az alapdokumentumok (pl.: SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program) elfogadásánál egyetértési és véleményezési joguk van. Kreativitásukkal és ötleteikkel színesítik az iskola életét.

Végzett tanulóink (ALUMNI)
Az OHEBS Alumni célja, hogy tanulóink pályáját nyomon kövessük a képzés lezárulása után, segítsük a kapcsolatépítést, valamint a tapasztalatátadás miatt összekössük a volt és jelenlegi tanulóinkat.

Fenntartási hozzájárulás

Akikre büszkék vagyunk

Közérdekű információk

Az intézmény fenntartója: Óbudai Egyetem

·       https://uni-obuda.hu/

·       Cím: Bécsi út 96/B, 1034 Budapest.

·       A fenntartó képviseletére jogosult személy neve: Prof. Dr. habil. Kovács Levente

Az intézmény neve: Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

·       Az intézmény idegen neve: Orchidea Hungarian-English Bilingual Kindergarten, Primary and Secondary School

·       Az intézmény rövid neve: Orchidea Köznevelési Intézmény

·       OM azonosító: 200783

·       Intézményvezető: Dr. Várnai András Tiborné

·       Az intézmény adószáma: 18333817-2-41

·       Az intézmény székhelye: 1139 Budapest, Hajdú utca 18-24.

·       Tagintézményei/telephelyei:

       1105 Budapest, Cserkesz utca 10-14.

       1135 Budapest, Szent László út 59-61.

1139 Budapest, Hajdú utca 18-24. szám alatti székhelyen:

·       Intézményegység-vezető mb.: Kányi Katalin

·       Intézményegységvezető-helyettes: Kissné Vidó Anikó, Oláh Dóra

·       Óvodavezető: Nagy Valentina

1105 Budapest, Cserkesz utca 10-14. szám alatti telephelyen:

·       Intézményegység-vezető: Szemeti Attila

·       Intézményegységvezető-helyettes: Vas Erika

·       Óvodavezető: Nagy Krisztina

1135 Budapest, Szent László út 59-61. szám alatti telephelyen:

·       Intézményegység-vezető: Szalontainé Tóth Ildikó

·       Intézményegységvezető-helyettes: Kecskés Zoltán, Fekete Bálint

PartnereinkOM azonosító 200783