Közösségi szolgálat

A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat tanítási időn kívül végzett, anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenység. 

Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi tevékenység.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük.

A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában. 

Fontos, hogy a diákok időben elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába). 

A kiskorú tanuló szülőjének a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértő nyilatkozatot kell aláírnia. 

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre.

Információ, segítség ezen a honlapon található:

http://kozossegi.ofi.hu/

Ezen a honlapon számos program található, amihez csatlakozhatnak diákjaink:

http://kozossegi.ofi.hu/Institutes/

A törvényi háttér itt érhető el. 

Az intézménnyel szerződött partnerek sora folyamatosan bővül, hiszen tanulóink maguk is kereshetnek és ajánlhatnak szolgálati helyet, melyekkel iskolánk felveszi a kapcsolatot, együttműködési megállapodást köt, s a fent már leírt módon elkezdődhet a munka.OM azonosító 200783