Átvétel menete

A gimnáziumi képzésekre nem rendes felvételi eljárás keretében jelentkezők felvételéről vagy átvételéről az alábbi kritériumok alapján döntünk. Az jelentkezés elfogadásában figyelembe vesszük:

• a tanuló előző iskolai tanulmányi eredményeit, amelyeket hiteles formában igazol;

• a szorgalom- és a magatartás jegyeit, amelyeket hiteles formában igazol; 

• az iskolai közösségi szolgálati órák számát;

• az iskola saját szervezésű szintfelmérőjén elért eredményeit:

• tantárgyi szintfelmérő tesztek írásban: magyar nyelv és irodalom / magyar mint idegen nyelv; matematika; angol nyelv; motivációs beszélgetés angol nyelven.

A 11. és 12. évfolyamra kizárólag hitelesen igazolt, államilag elismert B2-es szintű, komplex típusú angol nyelvvizsga birtokában veszünk át tanulót.

A 12. évfolyamra december 15. után átjelentkezésre nincs törvényi lehetőség.

Az átvétel további hangsúlyos feltétele, hogy – a törvényi előírásokhoz igazodva – azon tanulók, akik a gimnáziumban tanított tantárgyakból nem rendelkeznek valamely évfolyamokon tanév végi osztályzattal, legalább elégséges eredményű különbözeti vizsgát kötelesek tenni valamennyi hiányzó évfolyamra vonatkozóan. A vizsgát az iskola szervezi számukra.

Fontos tudnivaló, hogy a tanév közben átvett diákok más intézményben szerzett osztályzatait nem vesszük figyelembe a félév végi és a tanév végi értékelésnél, ugyanakkor ahhoz, hogy egy diák félévi vagy egész évi munkája értékelhető legyen, legalább 3 db osztályzattal kell rendelkeznie.

Amennyiben a tanuló az átvétel után nem szerez legalább 3 érdemjegyet, úgy a félév vagy a tanév teljes anyagából osztályozó vizsgát kell tennie.OM azonosító 200783