Fejlesztés és iskolaelőkészítés

Tehetséggondozás

Az egyéni sajátosságokhoz, készségekhez igazított bánásmód és egyéni fejlesztés a tehetség kibontakoztatását szolgálja. Odafigyelünk az erkölcsi, szociális és értelmi képességek fejlődésére. Minden gyermek önálló egyéniség, akikkel érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően foglalkozunk.

Iskola-előkészítés

Az óvoda mindhárom éve az iskola előkészítési folyamat része. Nagycsoportban a délelőtti foglalkozáson kívül személyre szabott, egyéni fejlesztésben is részesülnek a gyermekek. Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésre, a gondolkodás fejlesztésére, a közösségépítésre, a finommotoros fejlesztésre és a mozgásra.

Megismerkednek a gyermekek a környező világgal, matematikai tapasztalatokat szereznek, művészeti (zenei, irodalmi, vizuális) tevékenységek során pedig fejlődik kreativitásuk.

Kritikai gondolkodás fejlesztése

Játékos tevékenységek keretében mikrocsoportonkénti bontásban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek elemi számolási készségének optimális elsajátítására, mely ebben a korban hatékonyan fejleszthető, s nélkülözhetetlen a sikeres iskolakezdéshez. A speciális, játékos foglalkozások során a gyermekek megszeretik a matematikát, és eljutnak a számolási készség optimális szintjére. Ennek során megalapozzuk a logikus, kritikai és kreatív gondolkodást, amely később az életben való boldogulást is nagyban megkönnyíti.

Nyelvi játékok

A középső és nagycsoportos gyermekek által igen kedvelt szó-, mondat- és nyelvi játékok megalapozzák és megkönnyítik az iskolai olvasás- és írástanulást. A beszédészlelési gyakorlatok, szójátékok, hangkeresők egyaránt a gyermekek kedvelt játékai közé tartoznak.

Alapozó terápia

A szakember felmérese alapján javasoljuk a gyerekeknek a terápiát, mely heti 2x az óvodai időben történik. A mozgás fejlesztés, nemcsak a motoros koordinációt segíti, hanem más iskolaérettséghez szükséges képességeket is fejleszt.

Logopédia

A logopédiai javaslat minden esetben szakember által felvett vizsgálat után történik. Ezt követően heti 1-2 alkalommal külön foglalkoznak a gyermekkel, a terápia hatékonyságát nagyban elősegítik az otthoni rendszeres gyakorlás.OM azonosító 200783