Az Orchidea óvodáról

Az óvodánkat meghatározza a multikulturális közeg, hiszen munkatársaink, gyermekeink és családjaik a világ számos pontjáról, különböző kulturális hátterű családokból érkeznek. A közös kommunikáció két nyelven, magyarul és angolul folyik. Ezt a sokszínűséget értéknek tekintjük, és arra neveljük gyermekeinket, hogy természetesnek fogadják el ezt, illetve használják ki a benne rejlő lehetőségeket.

Az intézmény sajátossága, hogy óvodától általános iskolán át az érettségi vizsgáig magyar és angol nyelvű oktatásban részesítjük gyermekeinket.

Szakképzett, angolul és magyarul beszélő, kiváló pedagógusok foglalkoznak a 3-6 éves gyermekkel.

A gyermekek hétköznapjaiban, a gyakorlatban is folyamatosan jelen van az angol nyelv. Pedagógusaink egyike angolul kommunikál a gyerekekkel.

Alacsony létszámú csoportok, családias, játékalapú tanulás, iskola-előkészítés, mikrocsoportos és egyéni foglalkozások jellemzik a mindennapjainkat. A szülőkkel folyamatos együttműködésben napi kapcsolatban állunk.

Felvétel az óvodába

Óvodánkban a szabad férőhelyek függvényében folyamatos a felvétel. A jelentkezési szándékot e-mailben, vagy telefonon kérjük jelezni.


Hajdú utcai székhely óvoda elérhetőségei

Cserkesz utcai tagóvoda elérhetőségei


A gyermekek felvételéről, a szülőkkel történő előzetes informális beszélgetés és a gyermek közösséghez történő viszonyulása alapján tudunk dönteni. Előzetesen egyeztetett időpontban, az egész év folyamán lehetőség van óvodánk megtekintésére, amikor minden felmerülő kérdésére igyekszünk választ adni.

Beszoktatás

Szeretnénk megkönnyíteni a gyermekek óvodai beszoktatását.

Biztosítjuk a lehetőséget a szülős beszoktatásra, amely során a gyermek és a szülő igényeit figyelembe vesszük. 

Természetesen minden gyermek más. Amennyiben járt már közösségbe, könnyebben veszi a beilleszkedéssel járó esetleges nehézségeket.

A legfontosabb számunkra, hogy a gyerekek nevelésének hatékonysága érdekében a szülők és a pedagógusok közötti kooperáció hatékonyan működjön.

Napirend

ovoda_napirend.jpg

Fejlesztés és iskolaelőkészítés

Tehetséggondozás

Az egyéni sajátosságokhoz, készségekhez igazított bánásmód és egyéni fejlesztés a tehetség kibontakoztatását szolgálja. Odafigyelünk az erkölcsi, szociális és értelmi képességek fejlődésére. Minden gyermek önálló egyéniség, akikkel érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően foglalkozunk.

Iskola-előkészítés

Az óvoda mindhárom éve az iskola előkészítési folyamat része. Nagycsoportban a délelőtti foglalkozáson kívül személyre szabott, egyéni fejlesztésben is részesülnek a gyermekek. Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvi képzésre, a gondolkodás fejlesztésére, a közösségépítésre, a finommotoros fejlesztésre és a mozgásra.

Megismerkednek a gyermekek a környező világgal, matematikai tapasztalatokat szereznek, művészeti (zenei, irodalmi, vizuális) tevékenységek során pedig fejlődik kreativitásuk.

Kritikai gondolkodás fejlesztése

Játékos tevékenységek keretében mikrocsoportonkénti bontásban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek elemi számolási készségének optimális elsajátítására, mely ebben a korban hatékonyan fejleszthető, s nélkülözhetetlen a sikeres iskolakezdéshez. A speciális, játékos foglalkozások során a gyermekek megszeretik a matematikát, és eljutnak a számolási készség optimális szintjére. Ennek során megalapozzuk a logikus, kritikai és kreatív gondolkodást, amely később az életben való boldogulást is nagyban megkönnyíti.

Nyelvi játékok

A középső és nagycsoportos gyermekek által igen kedvelt szó-, mondat- és nyelvi játékok megalapozzák és megkönnyítik az iskolai olvasás- és írástanulást. A beszédészlelési gyakorlatok, szójátékok, hangkeresők egyaránt a gyermekek kedvelt játékai közé tartoznak.

Alapozó terápia

A szakember felmérese alapján javasoljuk a gyerekeknek a terápiát, mely heti 2x az óvodai időben történik. A mozgás fejlesztés, nemcsak a motoros koordinációt segíti, hanem más iskolaérettséghez szükséges képességeket is fejleszt.

Logopédia

A logopédiai javaslat minden esetben szakember által felvett vizsgálat után történik. Ezt követően heti 1-2 alkalommal külön foglalkoznak a gyermekkel, a terápia hatékonyságát nagyban elősegítik az otthoni rendszeres gyakorlás.

Nyitvatartás

Hétfőtől-péntekig: 8:00 - 17:00 óráig 

Az óvoda a nyári szünet alatt, július és augusztus hónapokban kizárólag fakultatív, tematikus táborokat tart.

Angol tanulás az óvodákban

A gyermekek hétköznapjaiban, a gyakorlatban is folyamatosan jelen van az angol nyelv. Pedagógusaink egyike angolul kommunikál a gyerekekkel.

A nem magyar anyanyelvű gyermekek számára ugyanígy történik a magyar nyelv elsajátítása.

Valós élethelyzetekben “tanulják” a nyelvet, úgy, mint az anyanyelvüket. A tudatosítás a foglalkozásokon történik.

Célunk, hogy a gyermek megszeresse a számára idegen nyelvet és játékos könnyedséggel alkalmazza a mindennapokban.

Ebéd

A székhelyen egy jól felszerelt, korszerű üzemi konyha segítségével látjuk el az intézmények étkeztetését egy 22 fős személyzet segítségével.

Ételeinket gondosan választjuk ki, melyekben az általuk kedvelt finomságokon túl figyelmet fordítunk a vitaminokban és fehérjében gazdag, tápanyagdús ételek biztosítására is.

Speciális étkeztetést igény szerint biztosítunk.

Napi négyszeri étkezést – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna- kapnak a gyerekek.

Az étkezésért térítési díjat számítunk fel, melynek napi összege: 1530Ft + 27% áfa

Hagyományok és programok

Kirándulások

Óvodáinkban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek sok időt töltsenek a szabad levegőn és mindezt tartalmasan tegyék. 

Ehhez számos lehetőséget biztosítunk.

Igyekszünk havonta legalább egyszer kulturális programokat hozni az óvodába (koncert, bábszínház), játékos "tanulmányi" kirándulásokat szervezni, illetve óvodán kívüli programokat látogatni. Május végén egész napos kirándulásra megyünk.

Hagyományok, ünnepek

Jeles napok                            

A Magyar Mese Napja                       

A Zene Világnapja                             

Állatok Világnapja                            

A Víz Világnapja                               

A költészet napja                               

A Föld Világnapja                             

Madarak és Fák Napja                       

                      

Ünnepek                               

Mikulás                                 

Karácsony                             

Farsang                      

Anyák napja                          

Gyerek nap                           

Évzáró ünnepség                               

Apák napja

Fakultatív sportok

Úszás

Néptánc

Jóga

Taekwondo

Rocky

Balett

A fakultatív sportok megfelelő jelentkezési igény szerint indulnak.

Naptár
Nyílt nap / Óvoda látogatás

Évnyitó, félévnyitó szülői értekezleteinken magyarul és angolul információkat adunk a szülőknek az aktuális és elkövetkezendő eseményekről, történésekről, a csoport életéről.

Félévente személyes beszélgetés keretében tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről, megbeszélve a fejlesztés, az együttműködés lehetőségeit.

Pedagógusaink készséggel állnak a szülők rendelkezésére a gyermeküket érintő kérdésekben.

Nyílt napot évente egy alkalommal tartunk az óvodába járó gyermekek szüleinek.

Időpont egyeztetést követően szívesen fogadjuk az érdeklődőket. Betekintést nyerhetnek óvodánk mindennapi életébe.

Munkatársaink

Hajdú Óvoda

Cserkesz Óvoda

Fogadóórák

Előzetes egyeztetés során lehetőség van személyes és online kapcsolatfelvételre az illető kollégával.

Kollégáink e-mail címe elérhető a Munkatársaink webpont alatt.OM azonosító 200783