Felső tagozat

Az alapoktatás második szakasza a felső tagozat, melynek célja a négyéves alapozó szakasz tanulmányai során elsajátított ismeretek megerősítése, valamint az önálló tanulási stratégiák elsajátíttatása a diákokkal. A tanulás értékének tudatosítása, a tantárgyak iránti érdeklődés és a tantárgyi kötődések erősítése a pályaorientáció szolgálatában.

A szociális kompetenciák fejlődésével lehetővé teszik a tanulási folyamatokban a kooperatív, és a project, illetve az interaktív munkaformák alkalmazását, amelyek akár több héten keresztül átívelő folyamatot jelenthetnek és megteremtik a tantárgyi koncentrációt.

A gondolkodás fejlesztésében előtérbe kerülnek az elvont gondolkodásmód és problémamegoldó képességek fejlesztését erősítő feladatok.

A célnyelv oktatásánál nagyobb hangsúly helyeződik a nyelvtani struktúrák értelmezésére, a szerkezetek tudatos használatára.

Hangsúlyos, tanulóink képzésében a képességfejlesztés és a tehetséggondozás, melyek jellemző módszere a differenciálás.

Diákcsere program keretében szerzett tanulmányi tapasztalatok beépülnek a mindennapi oktatás- nevelés folyamatába.OM azonosító 200783