Angol tanulás az általános iskolákban

Iskolánk angol nyelvű oktatása a modern digitális eszközök és a változatos munkaformák segítségével korszerű nyelvtanítást tesz lehetővé. A csoportbontásból fakadó kislétszámú tanulócsoportok és a multikulturális közeg – ahol a kommunikáció közös nyelve szintén az angol – biztosítja a hatékonyságot.

Az alapvetően kommunikatív (tartalomra és közlésre épülő) nyelvoktatást olyan foglalkozások teszik színesebbé, mint a heti rendszerességű anyanyelvi angolórák, a gyakran megvalósuló izgalmas és játékos feladatokra épülő projektek, a szintén rendszeres IT/online feladatok, valamint az évente rendezett kulturális napok.

A magas színvonalon megtartott legalább öt angolóra, az anyanyelvi órák és a célnyelvi civilizáció, amely lehetővé teszi, hogy tanulóink 8. év végére B2 szintű nyelvvizsgát tegyenek. Ezt szinte minden diákunk eléri, a csoportoknak pedig jelentős része C1-es felsőfokú vizsgát tesz 14 éves korára.

Az anyanyelvi tanárainkon kívül számos pedagógusunk többéves külföldi tapasztalattal rendelkezik. Ez mind gazdagítja a gyerekeknek átadott élmény- és tudásanyagot, és megalapozza a gyakorlatban már megvalósult, minden tanulónk által sikeresen letett emelt színtű angol nyelvvizsga eredményt.OM azonosító 200783