M.I.D

A magyar oktatási rendszerben a nem magyar anyanyelvű és / vagy külföldi diákjaink számára a magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanulása, érdemjegyek szerzése kötelező.

A magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélő tanulóknak lehetőségük van magyar nyelv és irodalom órán csoportbontás keretében magyar mint idegen nyelvet tanulni.

A nem magyar állampolgárságú tanulóink élhetnek a törvényi mentesség lehetőségével, és választhatják érettségi tárgyként a magyar mint idegen nyelvet.

A magyar mint idegen nyelvi csoport tagjai is tehetnek magyar nyelv és irodalom tárgyból érettségi vizsgát – lemondva törvényesen adható mentességről – gimnáziumunkban erre is volt már példa. 

A gimnáziumba jelentkező nem magyar állampolgárságú tanulók nyelvi szintjét bejövő teszten mérjük, s tanulmányok alatt is többször adunk visszajelzést a tanulók előmeneteléről például a 10. évfolyam végén megtartott kisérettségi, illetve a 12. évfolyam 1. félévét lezáró próbaérettségi vizsgán.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy korszerű tanítási és tanulási módszerekkel, változatos technikákkal, autentikus magyar nyelvű tananyagokkal és egyénre szabott munkaformákkal biztosítsuk tanulóink magyar nyelvi készségeinek fejlesztését.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy diákjaink aktív résztvevői legyenek a tanulási folyamatnak, s a mindennapi életben használható nyelvtudást szerezzenek, miközben megismerkedhetnek nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, elfogadó légkört teremtve azonban más nemzet, kultúra és nyelv értékei és képviselői iránt.

Magasan képzett szaktanárok segítik tanulóink tanulmányi előmenetelét, igazodva az egyéni képességhez, teljesítményhez és tempóhoz. A személyre szabott kiscsoportos differenciált oktatás nagy előnye, hogy segíti az egyéni képességek kibontakozását, a tehetséges tanulók foglalkoztatását és a lemaradó diákok felzárkóztatását.

A két tanítási nyelvű oktatás eredményeként a tanulók alkalmassá válhatnak arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat akár magyarul, akár angolul folytathassák. OM azonosító 200783