Magyar mint idegen nyelv

A külföldi állampolgárságú diákjaink számára az angol nyelv mellett a magyar, mint idegennyelv minél magasabb szintű elsajátítása kiemelt feladat. Az általános iskolában és a négy évfolyamos gimnáziumban a nyelvi képzés egységes keretet alkot, így tanulóink az általános iskola elvégzése után gimnáziumunkban megszakítás nélkül, szintjüknek megfelelően fejleszthetik tovább nyelvtudásukat.

A nemzetközi környezetnek köszönhetően diákjaink élő nyelvtudásra tesznek szert. A magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélő tanulóknak lehetőségük van magyar nyelv és irodalom órán csoportbontás keretében magyar, mint idegennyelvet tanulni. Az egyénre orientált, egyéni vagy kiscsoportos differenciált felzárkóztatás és készségfejlesztés, valamint tehetséggondozás kiemelt szerepet kap.

 Célunk, hogy tanulóink az 1–8. évfolyam során megszeressék a magyar nyelvet, s életkori sajátosságaiknak megfelelően, használható nyelvtudást kapjanak, miközben megismerkedhetnek nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, elfogadó légkört teremtve azonban más nemzet, kultúra és nyelv értékei és képviselői iránt.

 A kommunikációközpontú oktatás során korszerű tanítási és tanulási módszerekkel, audiovizuális eszközökkel, autentikus magyar nyelvű anyagokkal, illetve változatos munkaformákkal biztosítjuk a diákok állandó aktivitását. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek és átéljék a felfedezés, megismerés és tudás örömét, melyet magasan képzett szaktanáraink biztosítanak, figyelembe véve tanulóink egyéni tempóját.

 Intézményünk fontos vállalása, hogy segítse a külföldi állampolgárságú diákok hatékony integrációját, fejlesztését és biztosítsa a tanulmányi előmenetelüket szorosan együttműködve a szülőkkel.

A két tanítási nyelvű oktatás eredményeként a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy középfokú tanulmányaikat akár angolul, akár magyarul folytathassák.OM azonosító 200783